Begeleiden bij Zingeving en Levensvragen

Zingeving en levensvragen gaan over wat uw leven zin geeft. Zingeving kan over alledaagse zingeving gaan – bijzondere activiteiten of momenten die u meemaakt, zoals een verjaardag. Expliciete zingeving bestaat uit levensvragen en uw antwoorden daarop. Voorbeelden van levensvragen zijn: Wat heeft mijn leven voor zin? Waar put ik kracht uit? Waarom overkomt mij dit? Wat is het goede doen in deze situatie? Deze vragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, (religieuze) levensbeschouwing, inspiratie, waarden en normen.

Levensvragen kunnen opkomen in ons dagelijkse leven. Vaker nog wordt u erbij bepaald wanneer uw leven niet meer zo vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan een ingrijpende verandering, zoals ziekte, overlijden en scheiding.

Ik sta aan uw zijde in uw zoektocht naar mogelijke antwoorden op uw levensvragen. U geeft zin aan uw leven door bekende en vertrouwde of juist nieuwe antwoorden hierop. Neemt u vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden van begeleiding op dit gebied te bespreken.