Begeleiden bij Palliatieve en Terminale Levensfasen

Als geestelijk verzorger begeleid ik u wanneer u zich bevindt in de palliatieve of terminale levensfase. Vaak denken we bij de palliatieve en terminale levensfasen als eerste aan medische zorg. Naast de specialist, huisarts, verpleegkundige, bieden ook de geestelijk verzorger, maatschappelijk werker en zorgmanager specifieke zorg aan cliënten en hun naasten.

De palliatieve en terminale levensfasen zijn twee verschillende termen. Iemand bevindt zich in de palliatieve levensfase wanneer bij haar de diagnose van een ongeneeslijke ziekte is gesteld. Deze fase kan maanden tot jaren duren. Palliatieve zorg is gericht op een goede kwaliteit van leven en sterven. De zorg verloopt zoveel mogelijk volgens de wensen van de cliënt. Van de terminale levensfase is sprake wanneer iemand medisch gezien een levensverwachting heeft van maximaal drie maanden. Terminale zorg beoogt de laatste levensfase van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ik begeleid u en uw naasten in beide levensfasen. Wat zijn uw wensen in deze fase van uw leven? Waar heeft u behoefte aan in fysiek, sociaal en geestelijk opzicht? Dit is de levensfase waarin mensen vaak de balans van hun leven opmaken, vragen hebben over het verder gaat met de nabestaanden, onaffe zaken willen afronden, vragen hebben over leven, overlijden en de dood. Met compassie en aandacht ben ik er voor u. Neemt u vrijblijvend contact op om te spreken over geestelijke verzorging in deze levensfasen.