Begeleiden bij Overlijden en Uitvaart

Sterven is een gebeurtenis waar een ieder mee te maken krijgt: het overlijden van een dierbare en uiteindelijk het overlijden van uzelf. Ik begeleid u rondom het overlijden en bij de uitvaart.

Overlijden en Uitvaart van een Dierbare

Wanneer een dierbare overlijdt, moet u in korte tijd de uitvaart organiseren. Een uitvaartleider helpt u met het maken van de nodige keuzes. Voor de uitvaartdienst kunt u begeleiding ontvangen van een geestelijk verzorger.

Ik kom bij u thuis voor een gesprek waarin ik met u en andere nabestaanden jullie wensen en die van de overledene bespreek. Soms heeft de overledene voor het overlijden al wensen vastgelegd. Het komt ook vaak voor dat er geen duidelijkheid is over de wensen. Samen met de naasten overleggen we welke invulling van de uitvaart recht doet zowel aan de overledene als aan de behoeften van de nabestaanden. Goed afscheid nemen is immers belangrijk voor nabestaanden.

Afhankelijk van uw wensen kunt u als nabestaanden zelf de uitvaartdienst leiden of kan ik namens u (een deel van) de uitvaartdienst begeleiden. Met compassie en aandacht geef ik uiting aan wie de overledene was en wat hij betekende voor zijn naasten. Indien gewenst begeleid ik de uitvaartdienst vanuit de (religieuze) levensbeschouwing van de overledene. Enkele weken na de uitvaart bezoek ik u weer om terug te kijken op het overlijden, de afscheidsdienst en de periode daarna.

De factuur voor mijn begeleiding bij de uitvaart kunt u, afhankelijk van de gekozen polis, declareren bij de uitvaartverzekering. Ik werk samen met uitvaartondernemingen. Neemt u vrijblijvend contact met mij op.

Uw Eigen Overlijden en Uitvaart

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor zelf vorm te geven aan hun uitvaart. Dit gebeurt wanneer iemand weet dat zijn overlijden nabij is of wanneer er geen aanleiding is om aan te nemen dat hij binnenkort komt te overlijden. In beide situaties kan ik u begeleiden. Mensen leggen hun eigen uitvaart vast om de voor hen belangrijke elementen een plek te geven in de afscheidsdienst. Ook stellen zij vaak een document op om het hun nabestaanden gemakkelijker te maken; de wensen van de overledene zijn dan al bekend.

Tijdens de eerste ontmoeting leer ik u kennen. Ik verken samen met u de verschillende mogelijkheden van elk aspect rondom uw overlijden en uw uitvaart. Uw wensen bespreken we uitgebreid. Dan maken we een document met uw wensen. Bij een volgende afspraak nemen we alles nogmaals door en veranderen we wat nodig is.

Voor meer informatie, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.