Aan Uw Zijde

Aan Uw Zijde Kirsten Timmer

Laatste levensfase, uitvaart, verlies en rouw, eenzaamheid. Voorbeelden van perioden in het leven waarbij u graag iemand aan uw zijde wilt hebben. U bent op zoek naar iemand om mee te praten over de emoties, moeilijkheden, twijfels en de diepe vragen die naar boven komen. U zoekt iemand die echt luistert, meeleeft, en u zorgvuldig begeleidt in deze tijd. Dat is wie ik, Kirsten Timmer, als geregistreerd geestelijk verzorger voor u ben. Aan uw zijde wandel ik een stukje mee op uw levensreis.

Verdriet, boosheid, verslagenheid, teleurstelling, schuldgevoel, opluchting en eenzaamheid zijn emoties die een rol kunnen spelen bij verlies en rouw. De situatie, zoals u die kende, is ingrijpend veranderd door bijvoorbeeld een overlijden, scheiding of ontslag. Wat betekent deze nieuwe fase voor u? Hoe bouwt u een nieuwe vorm van ‘normaal’ op? Bij het naderen van uw eigen levenseinde komen afronding, afscheid nemen, balans opmaken en vragen over de dood en hoe het verder gaat met uw nabestaanden naar voren. Met aandacht en compassie begeleid ik u ook in deze fase van uw leven.

3 figuren aan elkaars zijden

De mensen aan wiens zijde ik mag staan, verschillen sterk in culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Vanuit mijn eigen christelijke achtergrond maak ik verbinding met een ieder, ongeacht afkomst, (religieuze) overtuiging en geaardheid. Compassie en aandacht zijn daarbij mijn drijfveren.

Neemt u voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op via mail of telefoon. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Verder ben ik geregistreerd als docent bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Als geestelijk verzorger werk ik samen met Stichting Question-Centrum voor Levensvragen Noord-Holland.