Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Aan Uw Zijde

Werkzaamheden

3 figuren aan elkaars zijden

Aan Uw Zijde is het bedrijf van vrijgevestigd geestelijk verzorger Kirsten Timmer.

Onder geestelijke verzorging wordt verstaan: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van gesprekken. Trainingen behoren ook tot de diensten van geestelijk verzorgers. Zij gaan op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft, aansluitend bij uw levensverhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. Ook kunnen zij u bijstaan met rituelen, vieringen en bij afscheid.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger in staat om u te begeleiden. Als u verzoekt om iemand van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond of als de geestelijk verzorger op de grenzen van de eigen competentie stuit, zal deze u doorverwijzen naar een collega.

Geheimhouding

Tenzij u hier anders over beslist, is de geestelijk verzorger verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van alles wat haar in de uitoefening van haar beroep vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat zij heeft waargenomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.  De geheimhouding blijft van kracht na beĆ«indiging van het contract, ook na uw overlijden.

Gedragsregels geestelijk verzorgers

Als lid van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers (VGVZ), is de geestelijk verzorger gehouden aan de Beroepscode van de VGVZ. De kwaliteit van de geestelijk verzorger wordt geborgd door de Stichting Kwaliteit Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Hieronder treft u de volledige inhoud van de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring Aan Uw Zijde.

AanUwZijde-AlgemeneVoorwaarden-en-Privacyverklaring-20191210-gecomprimeerd