Aan Uw Zijde

Bericht Centrum voor Levensvragen Amsterdam-Diemen in Corona-tijd

Persbericht geestelijke verzorging en corona

Het coronavirus heeft ons in de greep. Het ontwricht niet alleen de economie, het brengt bij veel mensen ook vragen en zorgen met zich mee. Zeker wanneer je in quarantaine bent, geen bezoek mag ontvangen, en geen idee hebt hoe het verder zal gaan.

Het Centrum voor Levensvragen Amsterdam – Diemen biedt je de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Via telefoon,  WhatsApp of Skype kun je in contact komen met één van onze geestelijke begeleiders. Zij zijn specialisten in zingevingsvragen en bieden ondersteuning, begeleiding en een luisterend oor.

Subsidie Het Centrum voor Levensvragen (CvL) is opgericht om mensen in de thuissituatie te ondersteunen bij zingevingsvragen. Dit kunnen wij doen dankzij de landelijke subsidie die het ministerie van VWS ter beschikking heeft gesteld. De subsidie is bedoeld voor mensen van boven de 50. Doelgroepen zijn: mensen die eenzaam zijn of patiënten die palliatief zijn (en hun naasten). In deze tijd van maatregelen rondom het coronavirus kunnen ook mensen van 50 jaar en ouder, die zorgen over deze moeilijke tijd hebben, een beroep op het CvL doen. De huisarts of andere zorgverlener kan de verwijzing verzorgen, maar je kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken. We hanteren op dit moment een maximum van vijf gesprekken.

Contact Bel op werkdagen 06 47 200201. Of stuur een e-mail naar info@centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl. Of kijk op: www.centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl, www.centrumvoorlevensvragendiemen.nl.

Aan Uw Zijde Kirsten Timmer

Aan Uw Zijde

Laatste levensfase, uitvaart, verlies en rouw, eenzaamheid. Voorbeelden van perioden in het leven waarbij u graag iemand aan uw zijde wilt hebben. U bent op zoek naar iemand om mee te praten over de emoties, moeilijkheden, twijfels en de diepe vragen die naar boven komen. U zoekt iemand die echt luistert, meeleeft, en u zorgvuldig begeleidt in deze tijd. Dat is wie ik, Kirsten Timmer, als geregistreerd geestelijk verzorger voor u ben. Aan uw zijde wandel ik een stukje mee op uw levensreis.

Verdriet, boosheid, verslagenheid, teleurstelling, schuldgevoel, opluchting en eenzaamheid zijn emoties die een rol kunnen spelen bij verlies en rouw. De situatie, zoals u die kende, is ingrijpend veranderd door bijvoorbeeld een overlijden, scheiding of ontslag. Wat betekent deze nieuwe fase voor u? Hoe bouwt u een nieuwe vorm van ‘normaal’ op? Bij het naderen van uw eigen levenseinde komen afronding, afscheid nemen, balans opmaken en vragen over de dood en hoe het verder gaat met uw nabestaanden naar voren. Met aandacht en compassie begeleid ik u ook in deze fase van uw leven.

3 figuren aan elkaars zijden

De mensen aan wiens zijde ik mag staan, verschillen sterk in culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Vanuit mijn eigen christelijke achtergrond maak ik verbinding met een ieder, ongeacht afkomst, (religieuze) overtuiging en geaardheid. Compassie en aandacht zijn daarbij mijn drijfveren.

Neemt u voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op via mail of telefoon. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Verder ben ik geregistreerd als docent bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Als geestelijk verzorger werk ik samen met Centrum voor Levensvragen Amsterdam-Diemen.